regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.Zawsze-Razem.pl

 I Zakres regulaminu.

1. Regulamin dotyczy procesu zakupu produktów i usług z wykorzystaniem serwisu www.Zawsze-Razem.pl oraz dokonywania za nie płatności za pomocą przelewów tradycyjnych lub e-przelewów.

2. Skorzystanie z serwisu www.Zawsze-Razem.pl jest jednocześnie oświadczeniem, że Kupujący akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i Generalne Warunki Sprzedaży (GWS) ONE Diamonds Sp. z o.o.

II Definicje.

1. ONE / ONE Diamonds oznacza firmę ONE Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-129 przy ulicy Poznańskiej 10/10 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy KRS.
2. Strona www.Zawsze-Razem.pl – serwis internetowy należący i obsługiwany przez ONE Diamonds, ułatwiający Kupującemu wyszukanie produktu / usługi i złożenie zapytania o usługę polegającą wytworzeniu spersonalizowanego diamentu zgodnie ze złożonym zamówieniem.

3. Wszelkie czynności dokonywane za pośrednictwem serwisu nie oznaczają czynności przyjęcia oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

4. Kupujący / zleceniodawca – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna korzystająca z serwisu www.Zawsze-Razem.pl w celu zakupu usługi.

5. Kupujący / zlecający – osoba fizyczna lub prawna, której dane znajdują się na formularzu zamówienia, nabywająca wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu usługi polegającej na wytworzeniu spersonalizowanego diamentu.

6.  Generalne Warunki Sprzedaży (GWS) – warunki sprzedaży określone przez ONE Diamonds dotyczące praw i obowiązków stron, określające warunki zawartej umowy i dostępne na stronie głównej www.Zawsze-Razem.pl .

 III Proces zakupu usługi.

1. Zakupu produktów lub usług za pośrednictwem strony / serwisu www.Zawsze-Razem.pl mogą dokonywać oraz korzystać z zakupionych usług, wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest wypełnienie formularza zamówienia oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS).

3. Kupujący realizuje płatność za usługę za pomocą e-przelewu lub przelewu tradycyjnego zgodnie z warunkami i terminami wymienionymi w Generalnych Warunkach Sprzedaży w połączeniu ze złożonym formularzem zamówienia.

 IV Ochrona danych osobowych.

1. Kupujący ma prawo do wglądu i modyfikowania podanych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. ONE Diamonds nie udostępnia jakichkolwiek danych osobowych swoich klientów osobom czy podmiotom trzecim.

Prawa i obowiązki stron.

1. Zakup usługi jest umową, zawieraną pomiędzy ONE Diamonds i Kupującym bezpośrednio lub za pośrednictwem i/lub z pomocą serwisu www.DiamentMilosci.pl

2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z serwisu www.DiamentMilosci.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami polskiego prawa i niniejszym Regulaminem.

3. Kupujący dokonując zakupu usługi oświadcza, że znane mu są przepisy prawa cywilnego i karnego, dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.

4. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych zamówień, podawanie fałszywych danych oraz przenoszenie praw wynikających z zawartej Umowy na osoby trzecie bez uzyskania pisemnej akceptacji ONE Diamonds.

5. ONE Diamonds niezwłocznie informuje organy ścigania o wszelkich działaniach o charakterze   przestępczym.

6. ONE Diamonds ma prawo odstąpić od realizacji umowy / zamówienia w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych informacji dotyczących danych osobowych, braku lub nieterminowych płatności oraz innych naruszeń niniejszego regulaminu i/lub Generalnych Warunków Sprzedaży (GWS).

VI Reklamacje i wyłączenie odpowiedzialności.

ONE Diamonds z wszelką starannością, poszanowaniem praw, wrażliwości i uczuć Kupującego oraz z zachowaniem zasad poufności przystępuje do realizacji każdego zlecenia.

1. Reklamacje dotyczące procesu zakupu usługi za pośrednictwemwww.Zawsze-Razem.pl , należy przesłać w formie pisemnej na adres info@Zawsze-Razem.pl w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia, podając niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia.

2. Wyklucza się jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze wobec ONE Diamonds.

Zarówno Kupujący jak i ONE Diamonds zobowiązani są do postępowania zgodnie z  Generalnymi Warunkami Sprzedaży (GWS) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.